คลิกที่ภาพหรือลิงก์ด้านล่าง เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมแบบออนไลน์

           1. สมัคร โครงการอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ
           2. สมัคร โครงการอบรมหลักสูตร Modern Cuisine
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ รุ่นที่ 4-6
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ รุ่นที่ 7-9


Facebook Twitter LINE QR Code
เพิ่มเพื่อน


มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง