คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม หรือ สมัครดัง Link ด้านล่าง

           1. สมัคร โครงการอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ
           2. สมัคร โครงการอบรมการออกแบบตกแต่งอาหารเพื่อการถ่ายภาพ

    ประกาศรายชื่อและกำหนดการสำหรับผู้เข้าอบรมการออกแบบตกแต่งอาหารเพื่อการถ่ายภาพ รุ่นที่ 2Facebook Twitter LINE QR Code
เพิ่มเพื่อน


มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง