คลิกที่ภาพหรือลิงก์ด้านล่าง เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมแบบออนไลน์

           1. สมัคร โครงการอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (Food and Catering)
                 Facebook Food and Catering

           2. สมัคร โครงการอบรมหลักสูตร Modern Cuisine
                 Facebook Modern Cuisine

                 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตร Modern Cuisine รอบที่ 2 (รุ่นที่ 3)  
                 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตร Modern Cuisine รอบที่ 2 (รุ่นที่ 4)  
                 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตร Modern Cuisine รอบที่ 2 (รุ่นที่ 5)  

                 - กำหนดการอบรมหลักสูตร Modern Cuisine รอบที่ 2 (รุ่นที่ 3-5)  
Facebook Twitter LINE QR Code
เพิ่มเพื่อน


มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง