• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่พี่ปลา 08 2415 2813
  • มกราคม, 2021
  • 7 คำถาม
คำถามยอดฮิต

1. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง เปิดรับสมัครสาขาวิชาอะไรบ้าง

ในปีการศึกษา2564 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง เปิดรับสมัคร 1 สาขาวิชา คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

2. ค่าเทอมของสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ค่าเทอมต่อ 1 ภาคเรียน คือ 29,500 บาท ใน 1 ปีการศึกษามี 2 ภาคเรียน และการเรียนตลอดหลักสูตร ระยะเวลา 4 ปี

3. สามารถกู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้หรือไม่

สามารถกู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ โดยจะมีคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของนักศึกษา

4. มีทุนการศึกษาหรือไม่

มีทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก ทั้งรูปแบบการให้ต่อเนื่องหรือการให้ครั้งเดียว เช่น ทุนเอมอร-ปทุมมา ทุนวัลลภ ทุนวิจิตร ทุนชาวตรัง ทุนโควิด ทุนสามจังหวัดชายแดนใต้ ทั้งนี้จำนวนทุนและจำนวนเงินอาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษา ขึ้นอยู่กับผู้ให้ทุน

5. มีหอพักภายในมหาวิทยาลัยหรือไม่

มีหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง สะดวก สะอาด ปลอดภัย ดูแลนักศึกษาด้วยความเอาใจใส่ ระบบรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย สะดวก สะอาด สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ หอพักนักศึกษา โทร 0 7550 0888 ต่อ 6850 คุณอรนลิน คุณเมธาวดี คุณอารีพร

6. มีห้องปฏิบัติการอาหารมุสลิมหรือไม่

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง มีห้องปฏิบัติการอาหารมุสลิม ที่ถูกต้องตามกระบวนการ พร้อมรองรับนักศึกษามุสลิม

7. มีสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามหรือไม่

มีห้องละหมาดสำหรับนักศึกษามุสลิม และมัสยิดที่ใกล้ที่สุด คือ มัสยิดมูฮาญีรีน ระยะทางจากมหาวิทยาลัยประมาณ 3 กิโลเมตร